Od 01.04. do 30.09 w sprawach związanych z obsługą ruchu turystycznego, tel. +48 89 647 22 28 | Kontakt | Pracownicy | Nowe Studia Grunwaldzkie | BIP

Europejskich Dni Dziedzictwa

Weź udział w tegorocznej edycji i przygotuj wydarzenie związane z historią i zabytkami twojego miejsca.

Europejskie Dni Dziedzictwa odbywają się każdego roku w II i III weekend września. W 2020 to 12-13 i 19-20 września  w tym tydzień między weekendami.  Każda edycja EDD posiada swój temat przewodni zgodnie z którym przygotowywany jest program wydarzeń EDD. Co roku hasło jest zatwierdzane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2020 roku Europejskie Dni Dziedzictwa odbędą się pod hasłem „Moja droga”.

Wydarzenia należy zgłaszać na stronie: https://edd.nid.pl/formularz-zgloszeniowy/.

 

Pamiętajcie, aby forma wydarzeń była bezpieczna dla uczestników. Zorganizuj wydarzenie w małej grupie, na świeżym powietrzu lub online – transmisje live z obiektów, wykłady, spotkania z ciekawymi osobami, prezentacje zbiorów online itp.

Na zgłoszenia czekamy do 29 maja 2020 r.

 

Komunikat:

https://edd.nid.pl/aktualnosci/komunikat/

Europejskie Dni Dziedzictwa

7–8 i 14–15 września

Europejskie Dni Dziedzictwa w 2019 r. odbędą się w dniach 7–8  i  14–15 września pod  hasłem przewodnim „Polski splot”.

Wydarzenia powinny wpisywać się w hasło przewodnie EDD i przybliżać ich uczestnikom proces kształtowania się granic Polski po 1918 roku, przybliżając sylwetki osób, które angażowały się w proces budowania i utrwalania państwowości. Temat, przywołujący pojęcie „splotu” nawiązuje do wspólnego wysiłku Polaków związanego
z połączeniem kraju z trzech części funkcjonujących wcześniej w ramach oddzielnych organizmów państwowych zaborców. Jest okazją do pokazania jak powstawało państwo i nowe instytucje po okresie niewoli.  

Hasło czytane wprost umożliwia organizację wydarzeń nawiązujących do tematu mody polskiej, krawiectwa, rzemiosła, tradycji tkackich, a co za tym idzie zakładów przemysłowych (przędzalni).

Dodatkowo materiał, osnowa na której powstało Państwo Polskie, to istna mozaika utkana ze splotów wielu tradycji oraz regionów etnograficznych z charakterystycznym strojem ludowym oraz dziedzictwem niematerialnym. Temat dziedzictwa niematerialnego warto podjąć również w kontekście wybrania Polski na wiceprzewodniczącego Międzyrządowego Komitetu ds. Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO na kadencję 2018-2019 jak również pierwszego polskiego wpisu na Reprezentatywną Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

Motyw splotu symbolizujący proces jednoczenia, budowy jest okazją do poświęcenia uwagi architekturze funkcjonalnej powstałej w okresie II RP. Architekci, urbaniści niczym tkacze kształtowali kraj od podstaw, odtwarzając infrastrukturę, modernizując miasta, budując siedziby nowych instytucji. 

WAŻNE!

Ponadto informujemy, że zmieniła się formuła zgłaszania wydarzeń. Od tego roku za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie: edd.nid.pl/zorganizuj-wydarzenie, należy przesłać informacje o planowanych wydarzeniach.

Mamy nadzieję, że tegoroczne hasło spotka się z Państwa przychylnością i umożliwi realizację interesujących wydarzeń kulturalnych.

 

Koordynator Regionalny Europejskich Dni Dziedzictwa

Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku